Logostacja na pikniku Dni Białołęki

Dnia 22 czerwca w parku w Ruskowym Brodzie odbył się Piknik Dni Białołęki.

Podczas pikniku w namiocie Logostacji można było uzyskać darmową konsultację, jak również zapoznać się z metodami terapii. Najmłodsi  mogli bawić się w kąciku rysunkowym.

 

Logostacja na Pikniku Dni Białołęki

Logostacja na Pikniku Dni Białołęki