Specjaliści

Zespół

Sylwia Sierzputowska

Sylwia Sierzputowska – psycholog, logopeda, socjoterapeuta

Wykształcenie

 • Magisterskie studia w zakresie psychologii klinicznej i osobowości – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe w zakresie logopedii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Instytut Alternatywnego Wychowania

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) /Centrum Metody Krakowskiej/
 • Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce logopedycznej i terapii logopedycznej, w szczególności w terapii seplenienia międzyzębowego
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® prof. M. Cieszyńska
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”. Metoda dr Paulla Dennisona i Gail Dennison – I i II stopień
 • Kurs- Usprawnianie po laryngektomii /ADESSE/
 • I stopień szkolenia na terapeutę Integracji Sensorycznej  /PSTIS/
 • Trening Umiejętności Społecznych” /Fundacja Pomoc Autyzm/
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie
 • Usprawnianie motoryczne niemowląt, dziecka małego (2-3), starszego (4 -6 i starszych), młodzieży oraz osób dorosłych w pryzmacie szeroko rozumianych zaburzeń motorycznych mowy oraz profilaktyki prawidłowego rozwoju mowy

Doświadczenie zawodowe

 • Przedszkole Sióstr Felicjanek – logopeda
 • Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa „Inspiracja” – logopeda, psycholog
 • Przedszkole Artystyczno-Językowe „Bystrzaki” w Warszawie- opieka logopedyczna i psychologiczna nad małymi przedszkolakami
 • Przedszkole „KIDS&GARDEN” w Warszawie – logopeda, psycholog
 • Fundacja „Zdrowie”- opieka nad młodymi podopiecznymi Fundacji, terapia dzieci autystycznych
 • Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju „Dziecięce Zmysły” w Warszawie- logopeda i psycholog
 • Współpraca z Mazowieckim Stowarzyszeniem Osób Bez Krtani „ Szansa”- opieka nad osobami dorosłymi chorymi onkologicznie i ich rodzinami, zajęcia motywacyjne
 • Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Nałogi

 • ksiązki Paulliny Simons, kawa

Barbara Terech

Barbara Terech – logopeda, pedagog specjalny

Wykształcenie

 • Licencjackie studia w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność: surdopedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Magisterskie studia w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność: rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Podyplomowe studia w zakresie logopedii – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Szkolenie w zakresie Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON – I i II stopień
 • Kurs języka migowego – I i II stopień
 • Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”. Metoda dr Paulla Dennisona i Gail Dennison – I i II stopień
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie
 • Usprawnianie motoryczne niemowląt, dziecka małego (2-3), starszego (4 -6 i starszych), młodzieży oraz osób dorosłych w pryzmacie szeroko rozumianych zaburzeń motorycznych mowy oraz profilaktyki prawidłowego rozwoju mowy

Doświadczenie zawodowe

 • Pedagog specjalny w Szkole Podstawowej Nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
 • Praktyka w zakresie terapii logopedycznej z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną

Marta Podbielska

Marta Podbielska – neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej, pedagog specjalny

Wykształcenie

 • Neurologopedia, studia podyplomowe– Uniwersytet SWPS
 • Logopedia, Pomagisterskie studium logopedyczne – Uniwersytet SWPS
 • Magisterskie studia na kierunku pedagogika specjalna – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Licencjackie studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – ChAT
 • Szkoła Muzyczna I stopnia

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Makaton I, II i III stopień
 • Alternatywne i wspomagające metody pracy z dziećmi z problemami komunikacyjnymi
 • Metoda verbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Szkolenia z zakresu zaburzeń słuchu, muzykoterapii, ortodoncji i emisji głosu
 • Specyficzne zaburzenia językowe
 • Terapia dziecka z zaburzeniami płynności mowy
 • Noworodek u logopedy
 • Karmienie piersią w aspekcie logopedycznym
 • Od jedzenia do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy
 • Masaż logopedyczny
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie
 • Usprawnianie motoryczne niemowląt, dziecka małego (2-3), starszego (4 -6 i starszych), młodzieży oraz osób dorosłych w pryzmacie szeroko rozumianych zaburzeń motorycznych mowy oraz profilaktyki prawidłowego rozwoju mowy

Doświadczenie zawodowe

 • Logopeda w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka”
 • Nauczyciel w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek”
 • Nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu „Krasnoludki”
 • Praktyki zawodowe w placówkach takich jak: Poradnia Logopedyczna TURkot, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji – Dzienny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Gabinety Integracji Sensorycznej, Szkoły Specjalne, Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego

Zainteresowania

 • gotowanie, muzyka, książki, rękodzieło

Anna Polak-Znojek

Anna Polak-Znojek – logopeda, pedagog, nauczyciel języka polskiego

Wykształcenie

 • Logopedia (studia podyplomowe) – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Metodyka nauczania języka angielskiego (studia podyplomowe) – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Studia specjalne w zakresie dziennikarstwa – Akademia Pedagogiczna w Krakowie
 • Studia magisterskie z filologii polskiej – specjalność nauczycielska, Akademia Pedagogiczna w Krakowie

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Neurologopedia
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
 • Terapia ręki
 • Nauczanie języka polskiego jako obcego
 • Liczne kursy podnoszące kwalifikacje dla logopedów, np.: Wszystko o przesiewowych badaniach logopedycznych; Terapia logopedyczna małego dziecka z autyzmem; AAC – mity i fakty; Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym; Podstawy audiologii dla logopedów; Jąkanie; Mutyzm; Dwulatek u logopedy; Wszystko o wędzidełku; Reedukcja oddechowa w terapii dzieci; Diagnoza miofunkcjonalna; Funkcje prymarne i ich wpływ na wady zgryzu i wymowy; Praksja i kinestezja artykulacyjna; Masaż logopedyczny dziecka od podstaw
 • Liczne kursy podnoszące kwalifikacje dla nauczycieli, np.: „Czytanie ze zrozumieniem jako niezbędna umiejętność w procesie uczenia się w starszym wieku szkolnym nie tylko na języku polskim”, „Zrozumieć współczesnego ucznia. Placówka lub edukacja na miarę XXI wieku”, „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela kluczem do sukcesu uczniów”, „Zasady pracy wychowawczej i dydaktycznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Doświadczenie zawodowe

 • Nauczyciel języka polskiego i wychowawca w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum (nauczyciel dyplomowany)
 • Logopeda w Gimnazjum nr 164, a następnie Szkole Podstawowej nr 368 w Warszawie
 • Logopeda w Przedszkolu nr 64 w Warszawie
 • Logopeda w Przedszkolu i Szkole Podstawowej „Inspiracja” w Warszawie
 • Logopeda w Poradni Logopedycznej „Logann” w Warszawie
 • Logopeda w Studio Twórczego Rozwoju „Edupoint” w Warszawie

Beata Mikołajewicz

Beata Mikołajewicz – logopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej, pedagog specjalny

Wykształcenie

 • Magisterskie studia na kierunku: Pedagogika Specjalna, specjalizacja Logopedia – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Podyplomowe studia na kierunku: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna –ChAT

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Zastosowanie Integracji Sensorycznej w terapii zaburzeń rozwoju mowy dzieci od 3 roku życia
 • Logorytmika – ruch słuch słowo
 • SLI – Specyficzne zaburzenia językowe
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego – CAPD
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzeniami narządu słuchu – wychowanie słuchowo – językowe
 • Metoda audytywno- werbalna w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem
 • Kurs – Terapia miofunkcjonalna i kompleksowy program obszaru orofacyjnego I i II stopnia
 • Ankyloglosia krok po kroku. Diagnoza wędzidełek jamy ustnej
 • Ankyloglosia – wędzidełko języka: diagnoza i terapia przed i po zabiegu

Doświadczenie zawodowe

 • Logopeda w „Akademii Maluchów” Anglojęzyczne Przedszkole Integracyjne ul. Zbytki Warszawa
 • Logopeda w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Mały Europejczyk” ul. Strumykowa Warszawa
 • Logopeda w sieci przedszkoli: Niepubliczne Przedszkole Krasnoludki
 • Logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologicznej Centrum
 • Nauczyciel w Integracyjnym Przedszkolu Niepublicznym „Ogródek Marysieńki”

Zainteresowania

 • Filmy science fiction i fantasy, książki, ogrodnictwo, krawiectwo

Kinga Frąc

Kinga Frąc – logopeda, pedagog

Wykształcenie

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna, specjalność logopedia
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, kierunek neurologopedia

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Terapia ręki – I, II stopień
 • Dotyk w rozwoju i życiu dziecka
 • Kreatywne warsztaty logorytmiczne
 • Usprawnianie motoryczne niemowląt, dziecka małego (2-3), starszego (4 -6 i starszych), młodzieży oraz osób dorosłych w pryzmacie szeroko rozumianych zaburzeń motorycznych mowy oraz profilaktyki prawidłowego rozwoju mowy

Doświadczenie zawodowe

 • Logopeda w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 „Plastusiowe Przedszkole”
 • Logopeda w Przedszkolu nr 350 „Jaśminowy Gaj”
 • Logopeda w Szkole Podstawowej nr 86 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji
 • Logopeda w przedszkolu nr 30 „Zielona Łódeczka”
 • logopeda w Akademii Małe Misie Klaudia Żuber-Wigurska Dorota Jurkowska Sc

Zainteresowania

 • sport, muzyka