Specjaliści

Sylwia Sierzputowska

Sylwia Sierzputowska – psycholog, logopeda, socjoterapeuta

Wykształcenie

 • Magisterskie studia w zakresie psychologii klinicznej i osobowości – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe w zakresie logopedii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Instytut Alternatywnego Wychowania

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Kurs I- go i II-go stopnia w zakresie Pomocy Socjoterapeutycznej  Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym / PARPA/
 • Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”. Metoda dr Paulla Dennisona i Gail Dennison – I i II stopień
 • Kurs- Usprawnianie po laryngektomii /ADESSE/
 • I stopień szkolenia na terapeutę Integracji Sensorycznej  /PSTIS/
 • Kurs doskonalący „Neurologopedia” /WCIES/
 • Liczne szkolenia z zakresu treningu interpersonalnego
 • Trening  socjoterapii
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Warsztaty z zakresu praw i wolności człowieka

Doświadczenie zawodowe

 • Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa „Inspiracja” – logopeda, psycholog
 • Przedszkole Artystyczno-Językowe „Bystrzaki” w Warszawie- opieka logopedyczna i psychologiczna nad małymi przedszkolakami
 • Przedszkole „KIDS&GARDEN” w Warszawie- opieka logopedyczna i psychologiczna nad małymi przedszkolakami, terapia wspomagająca rozwój mowy, indywidualne i grupowe zajęcia usprawniające komunikację i ogólny rozwój dziecka;
 • Fundacja „Zdrowie”- opieka nad młodymi podopiecznymi Fundacji, terapia dzieci autystycznych
 • Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju „Dziecięce Zmysły” w Warszawie- logopeda i psycholog
 • Współpraca z Mazowieckim Stowarzyszeniem Osób Bez Krtani „ Szansa”- opieka nad osobami dorosłymi chorymi onkologicznie i ich rodzinami, zajęcia motywacyjne
 • Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Nałogi

 • ksiązki Paulliny Simons, kawa

Iwona Przybysz

Iwona Przybysz – logopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej

Wykształcenie

 • Magisterskie studia na kierunku logopedia z audiologią – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Licencjackie studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) – Centrum Metody Krakowskiej
 • Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne – Instytut Edukacji Logopedycznej
 • Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej I i II stopnia, diagnoza / terapia / masaż – Procentrum
 • Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej – wersja rozszerzona

Doświadczenie zawodowe

 • Logopeda w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 5 im. Misia Uszatka w Legionowie
 • Logopeda w Przedszkolu Strumyk
 • Nauczyciel – Terapeuta w Niepublicznym Integracyjnym Przedszkolu Kids World
 • Wolontariusz w Przedszkolu nr 43 w Lublinie – prowadzenie zajęć grupowych
 • Wolontariusz w Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

Motto

 • Uwielbiam pracę z dziećmi. Największą satysfakcje czerpię z postępów jakie są widoczne u podopiecznych.

Barbara Terech

Barbara Terech – logopeda, pedagog specjalny

Wykształcenie

 • Licencjackie studia w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność: surdopedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Magisterskie studia w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność: rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Podyplomowe studia w zakresie logopedii – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Szkolenie w zakresie Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON – I i II stopień
 • Kurs języka migowego – I i II stopień
 • Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”. Metoda dr Paulla Dennisona i Gail Dennison – I i II stopień

Doświadczenie zawodowe

 • Pedagog specjalny w Szkole Podstawowej Nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
 • Praktyka w zakresie terapii logopedycznej z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną