Specjaliści

Sylwia Sierzputowska

Sylwia Sierzputowska – psycholog, logopeda, socjoterapeuta

Wykształcenie

 • Magisterskie studia w zakresie psychologii klinicznej i osobowości – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe w zakresie logopedii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Instytut Alternatywnego Wychowania

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Diagnoza i terapia jąkania u dzieci i młodzieży
 • Współpraca ortodonty i logopedy w terapii osób z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego – diagnoza, planowanie i prowadzenie terapii
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją) /Centrum Metody Krakowskiej/
 • Funkcje motoryczne narządów mowy w diagnozie, profilaktyce logopedycznej i terapii logopedycznej, w szczególności w terapii seplenienia międzyzębowego
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® prof. M. Cieszyńska
 • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”. Metoda dr Paulla Dennisona i Gail Dennison – I i II stopień
 • Kurs- Usprawnianie po laryngektomii /ADESSE/
 • I stopień szkolenia na terapeutę Integracji Sensorycznej  /PSTIS/
 • Trening Umiejętności Społecznych” /Fundacja Pomoc Autyzm/

Doświadczenie zawodowe

 • Przedszkole Sióstr Felicjanek – logopeda
 • Niepubliczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa „Inspiracja” – logopeda, psycholog
 • Przedszkole Artystyczno-Językowe „Bystrzaki” w Warszawie- opieka logopedyczna i psychologiczna nad małymi przedszkolakami
 • Przedszkole „KIDS&GARDEN” w Warszawie- opieka logopedyczna i psychologiczna nad małymi przedszkolakami, terapia wspomagająca rozwój mowy, indywidualne i grupowe zajęcia usprawniające komunikację i ogólny rozwój dziecka;
 • Fundacja „Zdrowie”- opieka nad młodymi podopiecznymi Fundacji, terapia dzieci autystycznych
 • Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju „Dziecięce Zmysły” w Warszawie- logopeda i psycholog
 • Współpraca z Mazowieckim Stowarzyszeniem Osób Bez Krtani „ Szansa”- opieka nad osobami dorosłymi chorymi onkologicznie i ich rodzinami, zajęcia motywacyjne
 • Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Nałogi

 • ksiązki Paulliny Simons, kawa

Barbara Terech

Barbara Terech – logopeda, pedagog specjalny

Wykształcenie

 • Licencjackie studia w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność: surdopedagogika – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Magisterskie studia w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność: rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Podyplomowe studia w zakresie logopedii – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Szkolenie w zakresie Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON – I i II stopień
 • Kurs języka migowego – I i II stopień
 • Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym”. Metoda dr Paulla Dennisona i Gail Dennison – I i II stopień

Doświadczenie zawodowe

 • Pedagog specjalny w Szkole Podstawowej Nr 112 im. Marii Kownackiej w Warszawie
 • Praktyka w zakresie terapii logopedycznej z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, niepełnosprawnością intelektualną

Barbara Terech

Marta Podbielska – neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej, pedagog specjalny

Wykształcenie

 • Neurologopedia, studia podyplomowe– Uniwersytet SWPS
 • Logopedia, Pomagisterskie studium logopedyczne – Uniwersytet SWPS
 • Magisterskie studia na kierunku pedagogika specjalna – Akademia Pedagogiki Specjalnej
 • Licencjackie studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – ChAT
 • Szkoła Muzyczna I stopnia

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Makaton I, II i III stopień
 • Alternatywne i wspomagające metody pracy z dziećmi z problemami komunikacyjnymi
 • Metoda verbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Szkolenia z zakresu zaburzeń słuchu, muzykoterapii, ortodoncji i emisji głosu
 • Specyficzne zaburzenia językowe
 • Terapia dziecka z zaburzeniami płynności mowy
 • Noworodek u logopedy
 • Karmienie piersią w aspekcie logopedycznym
 • Od jedzenia do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy
 • Masaż logopedyczny

Doświadczenie zawodowe

 • Logopeda w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka”
 • Nauczyciel w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 „Tarchominek”
 • Nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu „Krasnoludki”
 • Praktyki zawodowe w placówkach takich jak: Poradnia Logopedyczna TURkot, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji – Dzienny Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Gabinety Integracji Sensorycznej, Szkoły Specjalne, Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego

Zainteresowania

 • gotowanie, muzyka, książki, rękodzieło

Barbara Terech

Kinga Władzińska – logopeda, pedagog

Wykształcenie

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna, specjalność logopedia
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, kierunek neurologopedia

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Terapia ręki – I, II stopień
 • Dotyk w rozwoju i życiu dziecka
 • Kreatywne warsztaty logorytmiczne

Doświadczenie zawodowe

 • Logopeda w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 „Plastusiowe Przedszkole”
 • Logopeda w Przedszkolu nr 350 „Jaśminowy Gaj”
 • Logopeda w Szkole Podstawowej nr 86 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji
 • Logopeda w przedszkolu nr 30 „Zielona Łódeczka”
 • logopeda w Akademii Małe Misie Klaudia Żuber-Wigurska Dorota Jurkowska Sc

Zainteresowania

 • sport, muzyka