Aktualności

Kiedy do specjalisty?

Zawsze powinno Cię zaniepokoić:

  • gdy dziecko wsuwa język między zęby

  • jeśli oddycha przez usta, często ma otwartą buzię

  • jeśli mówi przez nos

  • jeśli masz wrażenie, że nie reaguje na bodźce dźwiękowe

  • jeśli ma zbyt wysklepione podniebienie, za duży język

  • jeśli dziecko po prostu mówi niechętnie, unika kontaktu, zacina się lub jąka

  • jeśli dziecko wciąż nie wypowiada wszystkich głosek, ma problem z czytaniem, pisaniem, z rozumieniem tego, co czyta, nie potrafi zapamiętać kształtu liter, opuszcza litery i przestawia je w wyrazach, popełnia wiele błędów podczas przepisywania tekstów

  Rozwój mowy dziecka

   W ocenie rozwoju mowy dziecka bierze się pod uwagę zarówno zdolność mówienia (ekspresja językowa), jak i rozumienia (percepcja wypowiedzi ). Należy przyjrzeć się zasobowi słownictwa, jakości stosowanych struktur gramatycznych, płynności wypowiedzi i artykulacji głosek ( wymowie), ustalić poziom rozumienia wyrazów, zdań, dłuższych wypowiedzi, stosunków czasowo- przestrzennych.

  Rozwój mowy dziecka:

  • Pod koniec pierwszego roku życia – pierwsze słowa, dziecko wymawia prawie wszystkie samogłoski, spółgłoski p, b, t, d, k,g, n, l, ł; rozumie 3 wyrazy i więcej

  • 15 miesięcy- dziecko zna około 5 wyrazów,

  • 18 miesięcy- dziecko zna 8-10 wyrazów

  • 21 miesięcy- 20 wyrazów, wypowiedzi zbudowane z wielu wyrazów, bez zastosowania reguł gramatycznych , wymawia samogłoski ustne, poprawnie wymawia głoski p, pi, b, m, t, d, n, ni, ś, k, ki, j; ma tendencję do zmiękczania, przestawiania sylab, modyfikacji głosek, rozumie 500-1000 wyrazów

  • 2- 3 rok- gwałtowny rozwój słownictwa ok 100-300 słów, okres zdania, dziecko wymawia prawie wszystkie głoski oprócz s,z,c,dz,, sz, ż, cz, dż, r, może zamiennie używać głosek f- h, h-f, ł-w; rozumie 1000-1800 wyrazów

  • dzieci 3-4 letnie- u 4- latków pojawia się szereg s,z,c,dz, dziecko rozumie 1000-2000 wyrazów

  • dzieci 5- letnie- pojawiają się głoski sz, ż, cz, dż, rozumienie 2000-2600 wyrazów

  • dzieci 6- letnie- pojawia się głoska r

   

  Multimedialna Logostacja

  Na początku maja Ośrodek wzbogacił się o nowoczesne narzędzia multimedialne do diagnozy i terapii logopedycznej dzieci i dorosłych. Dysponujemy systemem składającym się z panelu dotykowego i specjalistycznego oprogramowania do rehabilitacji mowy.

  Pozwoliło nam to na stworzenie całkowicie nowej usługi na lokalnym rynku. Atrakcyjna forma graficzna i ciekawa fabuła gier w połączeniu z interaktywnym panelem dotykowym pozwalają znacznie uprzyjemnić terapię, wzmóc u dziecka motywację oraz urozmaicić często żmudne i trudne ćwiczenia.